Prymicje to wyjątkowe święto nie tylko dla nowowyświęconego kapłana, lecz i dla parafii, z której on pochodzi. Dlatego też dla całej naszej parafii dni 26 - 27 maja, były dniami wyjątkowymi, gdyż mogliśmy się cieszyć, że nasz wspólnota zyskała nowego kapłana rodaka. Ks Rafała Mirosławskiego.

 

PRZYGOTOWANIA

Przygotowania rozpoczęły się na długo wcześniej i w mniejszym lub większym stopniu włączyło się w nie wiele rodzin i środowisk naszej parafii, pod kierownictwem "Najbliższych" - Barbary Kijak i Jarosława Bodziocha, którzy wzięli na siebie główny ciężar organizacyjny.

 

 

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

Dzięki posłudze Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca nasz diakon Rafał Mirosławski, 26 maja 2007 roku, przyjął święcenia kapłańskie i dołączył do grona prezbiterium Kościoła Tarnowskiego.

 

I DZIEŃ PRYMICJI - SOBOTA

Po południu tego samego dnia powitaliśmy serdecznie Ks. Rafała na granicy parafii, w Warysiu. Na ks. Prymicjanta oczekiwali tam nie tylko członkowie najbliższej rodziny, ale także sołtys, Najbliżsi z drużbami oraz cała asysta, która nastepnie przyprowadziła dostojnego gościa do bramy kościoła parafialnego.

Na trasie uroczystego przejazdu zgromadzili się licznie parafianie, wspólnie cieszący się z nowego kapłana rodaka.

Przed Kościołem Ks. Rafała przywitał ks proboszcz, wraz z innymi kapłanami rodakami, asystą liturgiczną i scholą.

Słowa powitania w imieniu mieszkanców wioski skierowała pani sołtys.

 

Po wejściu do kościola i krótkiej modlitwie. ks. Rafał przewodniczył nabożeństwu majowemu, które było jednocześnie nabożeństwem kończącym tzw. Biały Tydzień - dziękczynienie dzieci komunijnych za Pierwszą Komunię Świętą

Zobacz więcej w prymicyjnej galerii foto!

 

II DZIEŃ PRYMICJI - NIEDZIELA

W niedzielę, 27 maja, ks. Rafał odprawiał w naszym kościele mszę świętą prymicyjną, o godz.11.00.

Poprzedziło ją, mające miejsce jeszcze w domu rodzinnym, błogosławieństwo udzielone prymicjantowi przez rodziców oraz uroczysty przejazd pod plebanię.

Stąd wyruszyła procesja liturgiczna do kościoła, w której Ksiądz Prymicjant szedł w asyście służby liturgicznej, delegacji i drużbów i najbliższej rodziny.

W kościele, jeszcze przed rozpoczęciem eucharystii, Dostojny Gość został powitany przez delegacje dzieci, młodzieży, Rady Duszpasterskiej, oraz przez księdza Proboszcza.

 

Kazanie prymicyjne wygłosił jeden z najstarszych kapłanów rodaków, Ks. Infułat Jan Oleksy.

 

 

Podczas mszy świętej, Ks. Rafałowi w bezpośredniej asyście liturgicznej towarzyszyli dk. Rafał Więcław oraz brat Prymicjanta i alumn seminarium diecezji sosnowieckiej, Grzegorz Mirosławski.

W prymicyjnej Eucharystycznej Ofierze uczestniczyli licznie zaproszeni goście, kapłani rodacy i pracujący w sąsiednich parafiach oraz parafianie, dziękjący za dar kapłaństwa.

 

Po mszy świętej miała miejsce procesja eucharystyczna, oraz specjalne prymicyjne błogosławieństwo, udzielone rodzicom, rodzeństwu, kapłanom, siostrom zakonnym, klerykom, rodzinie oraz wszystkim uczestnikom mszy świętej.


Dalsza część radosnego świętowania w gronie licznie zaproszonych gości miała miesce w sali Gminnego Ośrodka Kultury, pod drzwiami której prymicjanta i gości serdecznie powitali gospodarze spotkania - rodzice ks. Rafała.

Przeżywanie dziękczynienia za dar kapłaństwa naszego rodaka zostało ubogacone występem wielu grup, które swoją działnością związane są z naszą parafią i miejscowością: scholi, grupy młodzieżowej, zespołów folklorystycznych i tanecznych. Oczywiście nie zabrakło też chwil zdrowego humoru i satyry, które dodatkowo ubogaciły radosną prymicyjną atmosferę.

Zobacz więcej w prymicyjnej galerii foto!

 

Ks. Rafałowi życzymy, by "Bóg, który rozpoczął w nim dobre dzieło, sam go dokonał", a dar i misja kapłańska jakie otrzymał niech służą tak jemu, jak i tym wszystkim, do których zostanie posłany.

A Najświętsza Maryja Panna - Matka Kapłanów, którą czcimy w jej borzęcińskim wizerunku niech Cię, Księże Rafale, zawsze wspiera i towarzyszy!

Rewers obrazka prymicyjnego Ks. Rafała